cojrecruitment.com | บริการ
16467
page-template-default,page,page-id-16467,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

บริการของเรา

บริการด้านนำเข้าแรงงาน MOU จากประเทศพม่า ลาว

MOU คือ การยื่นคำร้องขอนำเข้าคนงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมายบริการของเราครอบคลุมตั้งแต่เริ่มดำเนินการทำเอกสารจนถึงส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน

มี 3 package ให้เลือกดังนี้
• Silver Package จำนวน 10-50 คน
• Gold Package จำนวน 51-99 คน
• Platinum Package จำนวน  100 คนขึ้นไป
สิ่งที่จะได้รับจากเรา

1. ค่าบริการของเรา รวมค่าจัดทำเอกสาร ประจำตัวคนงาน ดังนี้

1.1 หนังสือเดินทาง (Passport)

1.2 วีซ่าเข้าทำงานที่ประเทศไทย 2 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้อีก 2 ปี )

1.3 ใบอนุญาตทำงาน อายุ 1 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้ทุกปี จน ครบ 4 ปี)

1.4 ตรวจสุขภาพ

1.5ค่าเดินทางมายังสถานประกอบการของนายจ้าง

1.6 เลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อใช้ยื่นประกันสังคมให้กับแรงงาน

1.7 สัญญาจ้างทำงานระหว่างลูกจ้างกับสถานประกอบการ 1 ปี  (สามารถต่อเพิ่มได้อีก 3 ปี )

2. แรงงาน MOU ทำงานกับนายจ้างที่ขอนำเข้ามาเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ตลอดระยะ 4 ปี ซึ่งต่างกับแรงงานที่พิสูจน์สัญชาติ แบบ ทร.38/1 ที่เปลี่ยนงานได้ ทำให้แรงงาน MOU นี้เข้ามาแล้วทำงานกับนายจ้างคนเดียวเท่านั้น

3. บริษัทฯรับมอบอำนาจทำเอกสารให้นายจ้างและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างได้ทุกขั้นตอน โดยไม่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเอง

4.บริการด้านแรงงานต่างด้าวครบวงจร

5.บริการด้านต่ออายุเอกสารของแรงงาน รายงานตัว 90 วัน

6.บริการเปลี่ยนแรงงานบัตรชมพูให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องโดยวิธี MOU

ข้อดี
-แรงงานเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
-เสียค่าใช้จ่ายน้อย คุ้มค่าในระยะยาว
-สามารถนำแรงงานเข้ามาได้ทีละจำนวนมาก
-มีการรับประกันแรงงานให้กับนายจ้าง *
-สามารถระบุคุณสมบัติและทักษะของแรงงานได้*

*รายละเอียดข้างต้นโปรดติดต่อสอบถามเงื่อนไขในการให้บริการกับเรา*